foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

6-11-57
rada_hr @ ukr.net
Наші контактиІнформація Талалаївської сільської ради Христинівського району Черкаської області про проведення конкурсу з відбору виконавця земельних торгів з продажу права оренди на земельні ділянки

1.       Мета проведення робіт: проведення земельних торгів. 

2.       Дані про земельну ділянку:

-        земельна ділянка площею 10,8 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва за рахунок земель сільськогосподарського призначення, місце розташування: в адмінмежах Талалаївської сільської ради (в межах населеного пункту) Христинівського району Черкаської області;

-        земельна ділянка площею 5,05 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва за рахунок земель сільськогосподарського призначення, місце розташування: в адмінмежах Талалаївської сільської ради (в межах населеного пункту) Христинівського району Черкаської області.

3.       Умови конкурсу: конкурсна документація подається в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка «На конкурс з відбору виконавця земельних торгів» із зазначенням об’єкта та дати проведення конкурсу.

У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією.

Конкурсна пропозиція претендентів подається в запечатаному конверті і має містити пропозицію про вартість виконання робіт з урахуванням податку на додану вартість, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт.

Під час обрання переможця із числа учасників конкурсу враховуватиметься загальна оцінка балів конкурсної пропозиції кожного з учасників за критеріями, зазначеними у Порядку закупівлі послуг з виконання робіт із землеустрою, оцінки земель та визначення виконавця земельних торгів на конкурентних засадах, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 25.09.2012 №579, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 26.09.2012 за №1655/21967.

Витрати на організацію і проведення земельних торгів, у тому числі виплата винагороди виконавцю земельних торгів, здійснюватимуться без витрачання бюджетних коштів.

Прийняття заяв припиняється за п’ять днів до дати проведення конкурсу.

Конверти претендентів з конкурсною пропозицією розпечатуються на засіданні комісії.

У разі неповноти, невідповідності наданих підтвердних документів або несвоєчасності їх подання претендент до участі у конкурсі не допускається.

4.       Перелік підтвердних документів, які подаються на конкурс з відбору виконавців:

-        заява про участь у конкурсі з відбору виконавця земельних торгів за формою згідно з додатком 1 Порядку закупівлі послуг з виконання робіт із землеустрою, оцінки земель та визначення виконавця земельних торгів на конкурентних засадах, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України 25.09.2012 №579, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 26 вересня 2012 р. за №1655/21967.

-        копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб платників податків, або копія сторінок паспорта для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті (для претендента - фізичної особи - підприємця);

-        згода на обробку персональних даних (для претендента - фізичної особи - підприємця) згідно з додатком 2 Порядку;

-        копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ (для претендента - юридичної особи);

-        копії кваліфікаційних документів ліцитаторів претендента, яких буде залучено до проведення земельних торгів та підписання протоколу земельних торгів;

-        інформацію про продані лоти за 2013, 2014, 2015 роки та відповідний період 2016 року (на день подачі заяви) (земельні ділянки та/або права на них): кількість, стартова ціна, ціна їх продажу порівняно зі стартовою ціною та показник порівняльної характеристики ціни продажу відносно стартової ціни (коефіцієнт, який отримуємо при діленні загальної суми ціни продажу на загальну суму стартової ціни проданих земельних ділянок або прав на них) з копіями протоколів земельних торгів по кожному лоту.

5.       Строк подання конкурсної документації: до 06.12.2016 року (включно).

6.       Поштова адреса, за якою подаються документи: 20031, Черкаська область, Христинівський район, с. Талалаївка, вул. Центральна, 26 А.

7.       Інформація про проведення конкурсу: конкурс відбудеться 14.12.2016 року о 10:00 год. у приміщенні виконавчого комітету Талалаївської сільської ради за адресою: Черкаська область, Христинівський район, с. Талалаївка, Центральна, 26 А.

8.       Відомості про місцезнаходження комісії, контактні телефони: 20031, Черкаська область, Христинівський район, с. Талалаївка, Центральна, 26 А, тел. для довідок: (04745) 93-3-19 (Ісько Сергій Андрійович).

Важлива інформація

Постанова Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року №211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19».

Важливі посиланняCopyright © 2020. Христинівська районна рада